Menu

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van o.a. bestaande risico's, de grote van het bedrijf en het aantal medewerkers en eventuele bezoekers kan zijn vaak meerdere bedrijfshulpverleners nodig.

De cursus duurt 2 dagen, 1 dag EHBO en 1 dag brand, ontruiming en communicatie. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd ontvangt u een certificaat.

Deelnemers die een geldig EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel EHBO.

Het is belangrijk dat de cursisten ieder jaar de herhalingscursus volgen om de kennis en vaardigheden te actualiseren en op peil te houden.

Onze BHV Trainingen worden verzorgt door NIKTA/CIBOT/NIBHV gecertificeerde instructeurs.

Doelstelling:
Na de training BHV bent u in staat tot:

 • het verlenen van eerste hulp;
 • beperken en bestrijden van brand;
 • alarmeren en evacueren bij noodsituaties;
 • samenwerken met hulpverleningsorganisaties.

 

Programma
De Basistraining bedrijfshulpverlening bevat o.a. de volgende onderdelen:

 • levensreddende handelingen;
 • reanimatie;
 • bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • wat te doen bij brand;
 • meldingsprocedure en ontruimen;
 • brandbestrijding in de praktijk.

 

Examen en certificering

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

BHV cursussen certificeren we bij:

 • NKTA
 • CIBO