Menu

Ongevallen komen in alle leeftijds-en ontwikkelingsfasen voor. Als ouder of verzorger bent u vaak als eerste bij een ongeval betrokken. Uw hulp kan daarom van levensbelang zijn.

Naast het treffen van preventieve maatregelen is het belangrijk om te weten hoe u op de juiste manier hulp kunt verlenen.

Doel van de cursus
U leert op een doeltreffende manier eerste hulp aan kinderen te verlenen. Zowel bij kleine ongevallen als in ernstige situaties. U krijgt inzicht in de risico's die kinderen lopen en in het toepassen van preventieve maatregelen. 

Inhoud cursus
In de cursus komen theorie en praktijk van spoedeisende hulpverlening aan kinderen aan de orde.
Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • typische gevaren die kinderen in bepaalde leeftijdsfasen
 • bedreigende situaties zoals adem- en hartstilstand
 • het aanleggen van verbanden
 • verbrandingen
 • vergiftigingen
 • bloedingen en shock
 • verslikken/stikken
 • kinderziektes
 • preventie van ongevallen in en om het huis

Afhankelijk van de gekozen certificering kan de theorie via e-learing gevolgd worden.

Examen / Certificering

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

De manier waarop dat gebeurd hangt af van de gekozen certificering. Hetzelfde geldt voor de geldigheidsperiode van het certificaat. 

Eerste hulp cursussen kunnen we certificeren bij:

 • Het Rode Kruis
 • Het Oranje Kruis
 • NKTA
 • CIBO

Een gediplomeerde EHBO´er moet te allen tijde in staat zijn om adequaat te handelen. Daarom heeft een EHBO-diploma een beperkte geldigheid (één of twee jaar). Wel kan een diploma verlengd worden. Daarvoor moet, voor het verlopen van het huidige diploma, aangetoond worden dat u nog voldoende bekwaam bent. Dat kan door zogenaamde competentie testen. Omdat de kennis en de handelingen goed op peil te houden adviseren wij jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

In de herhalingscursussen wordt niet simpel weg herhaald wat al in de basiscursus verteld en geoefend is, maar worden de onderwerpen vooral uitgediept en vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hierdoor wordt u ook meer een meer ervaren in het verlenen van EHBO, zelfs wanneer u het nog nooit in de praktijk hebt moeten toepassen.